Κουμουστά - Πενταυλοί

Υψομ. διαφορά: 520μ
Απόσταση: 6,3χλμ
Διάρκεια: 2ω 15λ
Το μονοπάτι αυτό ήταν η κύρια σύνδεση της  Κουμουστάς με τους βασικούς πόρους της περιφέρειάς της, τα ορεινά χωράφια στις προσήλιες πλαγιές της κοιλάδας της Ρασίνας, τα χωράφια και τους κήπους στο συνοικισμό των Πενταυλών, το ορεινό δάσος στους Πενταυλούς και τα λιβάδια της ανώτερης ζώνης. Μετά τη λάκκα του Πινέρη μπορούμε να ακολουθήσουμε είτε ένα συνδυασμό δασικών δρόμων και μονοπατιών προς το καταφύγιο είτε το  μονοπάτι προς τους Πενταυλούς από όπου καλό μονοπάτι Ε4 οδηγεί στο καταφύγιο.