Αρχική

Η Ιστορία του Συλλόγου

Η Ιστορία του Συλλόγου

Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύνδεσμος - Τμήμα Σπάρτης ιδρύθηκε το 1937 από ορειβάτες και φυσιολάτρες της Σπάρτης με προηγούμενη δράση στον Εκδρομικό Όμιλο Σπάρτης και στην Υπαίθριο Ζωή - Τμήμα Σπάρτης.Το πρώτο καταστατικό του αναγνωρίστηκε με την υπ΄ αριθ. μόν 590/1937 απόφαση του Πρωτοδικείου Σπάρτης.

Το 1977, κατ΄ επιταγήν της νέας αθλητικής νομοθεσίας (Ν 75/1975) και με τη δημιουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας - Ορειβασίας ως δευτεροβάθμιας ομοσπονδιακής οργάνωσης, ο ΕΟΣ - Τμήμα Σπάρτης τροποποιεί το καταστατικό του και μετονομάζεται σε Ελληνικό Ορειβατικό Σύνδεσμο Σπάρτης.Η τροποποίηση αυτή αναγνωρίστηκε με την υπ΄ αριθμόν 145/1977 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης. Με την ψήφιση των νέων διατάξεων από την Γενική Συνέλευση της 18ης Ιανουαρίου 1995, ολοκληρώθηκαν οι επίπονες και μακροχρόνιες διαδικασίες για την αναθεώρηση του καταστατικού του Ε.Ο.Σ. Σπάρτης, ώστε να ανταποκρίνεται στις διευρυμένες αθλητικές και φιλοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες του Συλλόγου. Το Δ.Σ εκφράζοντας την ευαρέσκειά του προς την ομάδα εργασίας που επιμελήθηκε την πρόταση καταστατικού και την ικανοποίησή του για την πλούσια και ουσιαστική διαδικασία συζητήσεώς του, παραδίδει με αίσθημα ευθύνης το νέο καταστατικό με την ευχή και την ελπίδα να αποτελέσει αφετηρία μιας νέας εποχής δραστηριοποίησης του Συλλόγου.