Μυστράς - Ταϋγέτη

Υψομ. διαφορά: 380μ
Απόσταση: 2,1χλμ
Διάρκεια: 1,5 ω
Από το νέο Μυστρά μπορούμε να περπατήσουμε το καλοδιατηρημένο καλντερίμι που ήταν η κύρια οδός σύνδεσης της κτηνοτροφικής Ταϋγέτης με τον κάμπο. Αργότερα, η χάραξή του διευκόλυνε τη διέλευση του αγωγού ύδρευσης του νέου Μυστρά. Η ανάβαση, που διαρκεί μια ώρα, ξεκινά από το γεφύρι που συνδέει το νέο Μυστρά με τη βυζαντινή πολιτεία και κινείται στο αριστερό (νότιο) πρανές της χαράδρας, αντίκρυ από το βράχο του Μυστρά. Μετά το ερημοκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου συνεχίζουμε σε λιθόστρωτο και αφού συναντήσουμε την παλιά πηγή του Κοντογιώργη, περνάμε από τα εκκλησάκια της Αγίας Σωτήρας και του Αγίου Νικολάου και βγαίνουμε στην Ταϋγέτη, ακριβώς μπροστά στη μεγάλη πηγή του χωριού.
ΜΥΣΤΡΑΣ ΤΑΥΓΕΤΗ GPX 20032022.gpx