Κουμουστά - Μονή Γόλας

Υψομ. διαφορά: 140μ
Απόσταση: 3χλμ
Διάρκεια: 1ω
Από την Κουμουστά μπορούμε να περπατήσουμε μια εύκολη και άριστα σηματοδοτημένη διαδρομή που οδηγεί στη μονή Γόλας. Από την Κουμουστά κατεβαίνουμε μέχρι το ρέμα της Ρασίνας και στη συνέχεια ακολουθούμε καλό μονοπάτι κατά μήκος της ρεματιάς της Λαρνακιάς μέσα από πλούσια βλάστηση. Στο τέλος αγροτικό δρομάκι οδηγεί στη μονή.