Από τις πηγές του Παρορίου μπορούμε να ανεβούμε το φαράγγι της Λαγκάδας και να επισκεφθούμε τη σπηλαιοεκκλησιά της Παναγίας της Λαγκαδιώτισσας (πορεία περίπου 15 λεπτών, από τον περίβολο της σπηλιάς έχουμε θέα σε ένα τοπίο ιδιαίτερης αγριάδας και ομορφιάς).

Λίγο πριν διακλαδιστεί προς τη Λαγκαδιώτισσα, το κυρίως μονοπάτι κερδίζει ύψος με καγκέλια και διατρέχοντας τα τοιχώματα του φαραγγιού καταλήγει στο ξωκλήσι του Σωτήρα (30 επί πλέον λεπτά, ένα τμήμα του μονοπατιούταυτίζεται με το υδραγωγείο του Παρορίου), από όπου μπορούμε να συνεχίσουμε είτε προς την Αναβρυτή, είτε προς Ταϋγέτη, ακολουθώντας τη σήμανση του Ευρωπαϊκού Μονοπατιού “Ε4”.