Αρχική Αναρριχητικά Πάρκα

Αναρριχητικό Πάρκο Παρορίου

Αναρριχητικό Πάρκο Παρορίου

Πεδία : 3
Διαδρομές : 35
Εποχή: Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 5c+ Πλήθων    
2 5c+ Παντάνασσα    
3 6a Λαγκαδιώτισσα    
4 7a Λαγκαδιώτισσα προέκταση    
5 6b Βασίλισσα της Σπάρτης    
6 6c+ Βασίλισσα της Σπάρτης προέκταση    
7   Παρόρι    
8 7a Αρπαγή της Ευρώπης    
9   Ευνομία    
10   Καγιανάς    
11 6c+ Απέλλα    
12 6b+ Σύγκλινο    

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b+ Κέραμος    
2 6b Μυζηθράς    
3 6b Αμύκλες    
4 6b Είλωτας    
5 5c Κυνίσκα    
6 6b+ Κυνίσκα προέκταση    
7 6a+ Ζαγούνα    
8 6b Μεγάλη Ρήτρα    
9 7a Δειπνοσοφιστές    
10 6b+ Τυρταίος    
11   Ολιγαρχία    
12 6c Παυσανίας    
13 6b Αναξίμανδρος    
14   Λακωνίζειν    
15 7a+ Μενελάειον    
16 8a Ευρώτας    
17 7b+ Κυνόσουρα    

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6c+ Γοργώ 20μ  
2 6c+ Φιλοσοφείν 20μ  
3   Ο ψηλός    
4   Ο ψηλός προέκταση    
5 7c Γυμνοπαιδιαί    
6 7b+ Γιάννης Τορέλλι 20μ