Αρχική Αναρριχητικά Πάρκα

Αναρριχητικό Πεδίο Λιαντίνας

Αναρριχητικό Πεδίο Λιαντίνας

Πεδία : 1
Διαδρομές : 10
Εποχή: Άνοιξη, Φθινόπωρο

α/α Βαθμολογία  Ονομασία Ύψος Σετάκια
1 6b+ Το Μπελόνι 20μ  
2 7b Μούτσος Μπλε 25μ  
3 7a Ραμπότε 25μ  
4 7a Ικιγκάι 30μ 10
5 7b Μιανού Καριόλη η αυλή 30μ  
6 6c Μπακαγιόκο 25μ  
7 6b+ Τούφα το Ντουμάνι 20μ  
8 6c+ Ενέργινο    
9 7a+ Ηλιακός Λούτσος 25μ  
10 6a+ Σκίουρος 20μ