Αρχική Αναρριχητικά Πάρκα

Αναρριχητικό Πάρκο Ζόμπολου

Αναρριχητικό Πάρκο Ζόμπολου

Πεδία : 6
Διαδρομές : 112
Προσανατολισμός: ΝΑ
Εποχή: Άνοιξη, Καλοκαίρι