Αρχική Νέα & Ανακοινώσεις

Κατάλογος Μελών του Συλλόγου με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 31ης Ιανουαρίου 2024

Κατάλογος Μελών του Συλλόγου με δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 31ης Ιανουαρίου 2024

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ 2024.pdf