Το νέο Δ.Σ. του Ορειβατικού Συλλόγου Σπάρτης, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 7ης Φεβρουαρίου 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 12 Φεβρουαρίου 2018, έχει ως εξής:

1) Κωνσταντίνος Λαγανάς, Πρόεδρος

2) Γεώργιος Πουλοκέφαλος, Αντιπρόεδρος

3) Κωνσταντίνα Τυροβολά, Γραμματέας

4) Παναγώτης Παππάς, Ταμίας και Έφορος καταφυγίων

5) Πέτρος Γιαννακάκος, Έφορος ορειβασίας

6) Ευάγγελος Αντωνόπουλος, Μέλος

7) Σπυρίδων Λιναρδάκης, Μέλος

8) Λεωνίδας Περδικάρης, Μέλος και

9) Νικόλαος Τσαρκαλής, Μέλος